Våra tjänster

Bastjänster

Vi utför ert företags löpande bokföring på basen av de kvitton och verifikat som ni levererar till oss. Vi tar hand om myndighetsdeklarationer som övervakningsanmälan för moms till skatteverket. Våra tjänster inkuderar också löneberäkning, betalning av räkningar och fakturering av försäljning.

Bokslut och skattedeklaration

På basen av den löpande bokföringen upprätter vi bokslutet och sammanställer balansboken inklusive bilageuppgifter och balansspecifikationer enligt bokföringslagens stadgar. Vi upprättar även skattedeklarationen inklusive bilagor.

Grundandet av företag och förändring av företagsform

Vi hjälper till vid grundandet av företag, sparrandet av verksamhetsidé, lönsamhetsberäkningar samt förändringar av företagsform. 

Controller-tjänster och ledningens rapportering

Vi erbjuder controller-tjänster som analyser, budjetering samt skräddarsydda rapporter till företagsledning.

Kartläggning av tjänster

Vi kartlägger flexibelt våra tjänster med varje kund. Det är fullt möjligt att utlokalisera hela företagets ekonomiavdelning till Pike-Yrityspalvelut eller alternativt sköta expelvis faktureringen själv.